Krajiny

Zobraziť všetky »

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 26,30 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,57 HRK
Turecká lira  EUR 8,95 TRY
Americký dolar  EUR 1,19 USD

Zobraziť všetky »

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:

Telefón:

Text:

Bielorusko, Poľsko a kresťanské Pobaltie: Estónsko, Lotyšsko, Litva

Destinácia: Viac destinácií
Kód zájazdu: 1130001
Cena od: 295 €
Príplatky od: 125 €
Poznávacie zájazdy
Pútnické zájazdy

Výber termínu

05.05.2021 7 dní 295 € +125 € kombinovaná

Popis zájazdu

Lagiewniki - Lublin - Majdanek - Brest - Kobryn - Grodno - Vilnius - Vrch Krížov - Riga - Tallin
Významné miesta a kostoly Estónska a  Lotyšska; Siauliai, kde je Hill of Crosses – Vrch Krížov;  Kobryn - tu bola v roku 1596 uzatvorená Brestská únia o zjednotení rímsko-katolíckej cirkvi a východnej pravoslávnej cirkvi; Grodno – pôsobisko sv. Maximiliána Kolbeho; Lublin – pútnické miesto a pôsobisko kňaza Karola Wojtylu – svätého otca Jána Pavla II.; Lagiewniki a Vilnius – sv. Faustína     

Lux bus - Lietadlo


Program zájazdu:

1.deň:

ráno odchod skupiny z Bratislavy, možnosť nástupu v  Žiline, presun do Poľska. Návšteva centra apoštolátu Božieho milosrdenstva Lagiewniki. Tu v Kláštore Matky Božieho milosrdenstva žila v tridsiatich rokoch 20. storočia sv. Faustína, prostredníctvom ktorej sa svet zoznámil s odkazom Ježiša Krista o Božom milosrdenstve. Svätá omša, osobné modlitby v kláštornej kaplnke, kde je milostivý obraz a hrob sv. Faustíny. Odchod na ubytovanie, večera


2.deň:

Návšteva historického centra univerzitného mesta Lublin. Najdôležitejšou cirkevnou pamiatkou je Katedrála sv. Jána Krstiteľa. Nádherný barokový drevený oltár zdobia zlaté sochy svätcov. Pútnici tu uctievajú vzácny obraz Panny Márie plačúcej, ktorý v roku 1949 ronil krvavé slzy. Najznámejšou osobnosťou spojenou s Katolíckou univerzitou v Lubline je Karol Wojtyła. Pôsobil tu  ako vedúci oddelenia etiky a dlhoročný profesor .  17. júna 1983 mu bol udelený už ako pápežovi Jánovi Pavlovi II. doktorát honoris causa. Pápež Ján Pavol II. navštívil Lublin  9.6.1987, predtým sa zastavil aj v bývalom koncentračnom tábore  Majdanek, ktorý bol takmer priamou súčasťou Lublinu. Nacisti pred jeho obsadením Rusmi nestihli zahladiť všetky stopy, a tak zostala väčšia časť zachovaná a prináša svedectvo o zverstvách, ktoré tu boli páchané.  Po prehliadke presun do Bieloruska, návšteva  mesta Brest, ležiaceho blízko poľských hraníc. Prvá písomná zmienka je už z roku 1019. Mesto má dlhú a bohatú históriu, žilo tu veľa významných ľudí. V roku 1915, počas prvej svetovej vojny, bolo mesto vypálené ustupujúcimi ruskými jednotkami. Dňa 3. marca 1918 bola v meste podpísaná mierová zmluva medzi Sovietskym Ruskom a Nemeckom, známa ako brest-litovský mier. V roku 1921 bol Brest pripojený k Poľskej republike, v roku 1939 sa stal súčasťou ZSSR.  Večera, ubytovanie.


3.deň:

Navštívime Brestskú pevnosť /archeologické miesto vzniku Berestye/. Známa sa stala najmä tvrdošijnou obranou v priebehu operácie Barbarossa, trvajúcou od 22. do  30. júna 1941. Niektoré osamotené skupiny sovietskych vojakov odmietajúcich sa vzdať v pevnosti prebývali až do augusta. Za prejavenú odvahu a húževnatosť bol pevnosti 8. mája 1965  udelený titul hrdinská pevnosť. V súčasnosti je pevnosť pamätníkom druhej svetovej vojny. V areáli sa nachádza pravoslávny chrám a 4 pamätníky – monumenty pevnosti. Návšteva katolíckeho kostola Povýšenia svätého Kríža. Je ďalšou perlou medzi bieloruskými chrámami.  Bol vysvätený v roku 1856 a slúžil ako chrám až do roku 1948, v rokoch 1950 - 1957 bol pretransformovaný na regionálne múzeum, začiatkom 90. rokov bol vrátený katolíkom. Je tu pomník pápeža sv. Jána Pavla II. Pokladom chrámu je zázračná ikona Matky Božej zo  XVII. storočia. Vďaka výbornej akustike sa tu často konajú organové koncerty. Prechádzka po známej  Gogolovej a Sovietskej ulici. Presun do Kobryn. Mesto bolo súčasťou Litovského veľkokniežatstva, malo drevené hradby a v roku 1497 tu bol postavený kláštor. Predstavovalo významné trhové centrum. K stavebným pamiatkam patrí Chrám sv. Mikuláša, kaštieľ, Katedrála Alexandra Nevského a Chrám sv. Petra a Pavla.  V r. 1596 v dnešnom ženskom kláštore bola podpísaná dôležitá dohoda, na základe ktorej pravoslávni kňazi a veriaci začali uznávať rímskeho biskupa ako hlavu Cirkvi, ale liturgiu si zachovali = grécko – katolícka cirkev. Presun do Grodna. Je to jediné mesto v Bielorusku, ktoré má štatút pomníka architektúry a urbanizmu. Vedúcu úlohu v jeho historicko-kultúrnom dedičstve zohrávajú pozoruhodné architektonické komplexy rôznych epoch a štýlov. Budovy architektonickej školy Grodno z 12. stor. sa nachádzajú vedľa budov modernizmu a konštruktivizmu 20. stor. a dopĺňa ich architektúra gotická, renesančná, baroková, klasicistická ... Dodnes sa zachovali budovy viacerých kláštorov, ako i šľachtické paláce.

4.deň: 

Návšteva zámku na brehu rieky Neman. Kráľovský gotický hrad bol postavený v Grodne počas vlády Vytautasa. Na konci 12. stor. ho kráľ Štefan Báthory prestaval na renesančný zámok, ktorý zohral významnú úlohu v dejinách štátu. V blízkosti sa nachádza nový zámok z 18. stor., kde sa konali dramatické udalosti druhého delenia Poľska tzv. "Silent sejm". Neďaleko sa nachádza jeden z najstarších kostolov Bieloruska – kolozhský ortodoxný Kostol sv. Borisa a sv. Gleba z 12. stor, katolícka Katedrála sv. Františka Xaverského. Stavba začala v roku 1687, dokončená baroková stavba bola  v roku 1705 vysvätená. Kláštor bol zrušený v roku 1773 a kostol sa stal farským. Navštívime aj františkánsky Kostol Nájdenia Sv. Kríža, kde v rokoch 1922 až 1927 pôsobil sv. Maximilián Kolbe. Dodnes sa zachovala spovednica v ktorej spovedal. Jeho pričinením sa tu tlačil mesačník „Rytier Nepoškvrnenej“  v náklade až 40 000 výtlačkov. Zachovala sa aj budova požiarnej zbrojnice a synagóga. Presun do Litvy, návšteva hlavného mesta Vilnius. Tu pôsobila sv. Faustína, ktorú pápež sv. Ján Pavol II. 30.4.2000 vyhlásil za svätú. Katolícka Katedrála sv. Stanislava a Vladislava s kaplnkou sv. Casimira. Prehliadka mesta, Dominikánsky kostol, kde je originálna kresba obrazu Božieho milosrdenstva, kaplnka Panny Márie v Ostrej Brame, kde bol posvätený obraz Božieho milosrdenstva. Večera, ubytovanie.

5.deň:

Návšteva Siauliai, kde je Hill of Crosses – Vrch Krížov. Tieto kríže ľudia postavili na počesť neúspešnej vzbury v rokoch 1831 a 1863 proti Sovietom. Tento vrch navštívil aj Svätý Otec Ján Pavol II. v roku 1993. Od roku 2001 tu sídli francúzsky kláštor. Prekročenie hraníc do Lotyšska, prehliadka hlavného mesta Riga  (UNESCO), najväčšieho a najľudnatejšieho mesta Pobaltských štátov. Bolo založené v roku 1201 nemeckými križiakmi. Reformácia tu bola veľmi krutá, preto je interiér kostolov veľmi chudobný. Návšteva Katedrály (románska luteránska, monumentálna katedrála). Rímskokatolícka Katedrála sv. Jakuba. Prašná veža, zachovalá časť opevnenia zo 14. stor. Večera, ubytovanie

6.deň:

Odchod  do  Tallinnu (UNESCO), prehliadka historického centra, ktoré je obohnané dodnes zachovanými mestskými hradbami. Nad starým mestom sa týči pevnosť Toompea, založená nemeckými rytiermi. Návšteva Ruskej a Evanjelickej  katedrály, Kostola Svätého Ducha. Večera, ubytovanie

7.deň:

skoro ráno odchod na letisko, odlet do Viedne o 06.45, po prílete transfer do Bratislavy.


Pútnický program je spojený s každodennou svätou omšou !


V cene je zahrnuté:  

medzinárodná letenka  Tallin - Viedeň,  6 x ubytovanie s raňajkami,  vízová podpora pre vstup do Bieloruska, doprava  klimatizovaným autobusom počas celého pobytu, sprievodca - kňaz

V cene nie je zahrnuté:

servisné poplatky 125,- €, 5 x večera spolu 50,- €,  transfer z Bratislavy na letisko  Viedeň 8,- €, vstupy, sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €,  obslužné 15,- € /platí sa na mieste priamo sprievodcovi/

Možný príplatok: 

komplexné cestovné poistenie 14,-- €